Dotýká se otázek sebevědomí, sebedůvěry, vědomí vlastní hodnoty a ostatních témat, která souvisejí se vztahem člověka k sobě samému.

Častými tématy jsou:

  • zvýšení sebedůvěry
  • komunikace
  • silné stránky/talent
  • motivace
  • životní cíl
  • řešení konfliktních situací
  • efektivní využití času – time management
  • rovnováha mezi pracovním a osobním životem – work-life balance

Osobní rozvoj je v mnoha případech založen na koučování zaměřené na emoce, přítomné prožívání a poznávání vlastních emocí.

Když poznáme vlastní emoce, podvědomé reakce a naučené vzorce, jsme schopni s nimi pracovat a měnit je.

Osobní rozvoj je cesta k využití vlastního potenciálu a ke zvýšení životní spokojenosti.