Služby

 • Koučink pro učitele, provozovatele, které podporuji v komunikačních dovednostech, v nácviku reflexe, v práci v týmu a zabránění „vyhoření“
 • Mentoring se zaměřením na Montessori pedagogiku
 • Supervize v Montessori prostředí, které jsou dobrou zpětnou vazbou pro jednotlivce i celý tým. Supervize není poukazování na nedostatky. Jde většinou o ucelený pohled na situaci a dění ve třídě.

Pomohu vám v dalším rozvoji vašeho vzdělávacího zařízení.

V Montessori prostředí se pohybuji již 13 let. Průběžně se v tomto oboru vzdělávám a jsem absolventka ročního kurzu Montessori pro děti od 3 do 12 let u C.D.Kaula, jednoho z nejuznávanějších Montessori pedagogů v Evropě.
Sama jsem si prošla založením a provozem Montessori MŠ a ZŠ.
Vím, co obnáší zápis do registru škol a školských zařízení, vybavení připraveného prostředí, shánění kvalitních pedagogů a lektorů, práce s dětmi, vedení týmu apod.

Koučink a mentoring je

pro provozovatele a učitele MŠ, ZŠ a mateřských center, kteří potřebují a chtějí:

 • nastartovat své podnikání v oblasti vzdělávání
 • nastavit podmínky a pravidla vyhovující všem zúčastněným stranám
 • jasně si specifikovat vize a cíle
 • najít více energie pro svůj tým atd.

Pro učitele a lektory, kteří chtějí:

 • vyřešit náročné situace
 • rozvíjet svou kreativitu
 • rozvíjet své komunikační dovednosti
 • odstranit svou nespokojenost, únavu

 

Cena

dle dohody.

Co je mentoring?

Mentoring slouží k rozvoji lidí nejen po profesní stránce. Je to proces, ve kterém panuje stav důvěry a otevřeného jednání mezi dvěma bytostmi.

Mentor je odborník na vybranou oblast, který předává své zkušenosti a znalosti a působí jako průvodce menteeho v dané oblasti.
Je výhodou, když mentor ovládá koučovací dovednosti. Mentor zajišťuje menteemu bezpečné prostředí, zachovává mlčenlivost a dodržuje etické zásady.

Mentee je člověk, který se chce učit a nechat se vést mentorem. Mentee na sobě pracuje a plní vytyčené úkoly.