Je to v zásadě jednoduchý proces, který vyžaduje otevřenost a disciplínu. Je to forma rozhovoru, kdy kouč volí vhodné otázky a tím vede koučovaného k uvědomění si situce a k získání nadhledu. Koučování je rovněž proces osobního rozvoje, který podporuje dosahování stanovených cílů v osobním nebo profesním životě koučovaného.

Při koučování využívám Gestalt přístup, tedy vnímám klienta jako celek, se všemi jeho emocemi, pocity i úvahami.

Co Vám může koučink přinést

  • poznání sebe sama
  • náhled, porozumění a nalezení vlastního řešení situace
  • zdolat strach a vnitřní pochybnosti
  • zvýšit sebedůveru
  • odstranit stres
  • sladění osobního a pracovního života – Work-life balance

Efektivitu koučování podpoříte, když:

  • přijímáte odpovědnost za svůj život
  • naleznete motivaci a máte energii změnu učinit
  • jste ochotný/á zkoušet nové věci a rozvíjet svůj potenciál

Kdo je kouč

Kouč je průvodce, který neradí ani nehodnotí. Kouč Vám pomáhá vidět situaci ze širší perspektivy.
Během koučovacího rozhovoru Vás kouč vede k uvědomění si všech souvislostí, zmapování možných rizik a k nalezení možností vlastního řešení.

Profesionální kouč vám zajišťuje bezpečné prostředí a při své práci dodržuje etický kodex, který je popsán v ICF (International Coach Federation) standardech etického chování.

Co znamená Gestalt přístup

Gestalt přístup je založen na přítomnosti a přítomném prožívání.

V přítomném okamžiku jsme schopni převzít zodpovědnost za naše reakce a jednání. Být plně teď a tady nám dává energii a odvahu žít život naplno. Proto Gestalt kouč vnímá partnera jako odpovědnou bytost a hledá s ním co možná nejživější kontakt. Tvořivým způsobem spolu s klientem prozkoumávají situaci, důležitá témata a možné zdroje.

Klient se učí vnímat sám sebe a svou aktuální situaci.