Rodičovství a výchova dětí je z velké části intuitivní záležitost. Je to cesta, kterou máte uvnitř sebe. Jen ji objevit a jít po ní.

Vyhovuje Vám více osobní kontakt, nebo sdílení s ostatními? Pojďme se společně setkat na seminářích, které jsem pro Vás připravila na základě svých získaných znalostí a mnohaletých zkušeností.

Veřejné kurzy a semináře pro rodiče i pedagogy probíhají ve vzdělávacím centru Život hrou v Liberci.

Čtvrtek 16.5. od 18.00 hod

Jak s dětmi nastavovat pravidla

Pravidla jsou živá záležitost a je třeba je s vývojem dítěte měnit a přizpůsobovat. Již 16 let se svými i dalšími dětmi „trénuji“ nastavování pravidel. Přijďte si poslechnout, co by Vám mohlo fungovat.

V rámci semináře jsem pro vás připravila malý experiment, kterého se můžete, ale nemusíte zúčastnit

Hlavní body semináře:

 • proč nestačí být dítěti pouze dobrým vzorem
 • kde všude pravidla jsou
 • proč děti pravidla potřebují
 • pravidla úměrná věku dítěte a jak je nastavovat

Ve  čtvrtek 16.5.2019 od 18.00 do 20.00 hod. Cena: 400,- Kč
Účast je bez dětí

Jak doma zabavit děti 2-5 let

Když jsme s dětmi v lese, na hřišti nebo někde na procházce, vždycky si nějakou zábavu a činnost najdou.

Ale doma, tam to je někdy trochu komplikovanější. Jsou tu chvíle, kdy by se nám opravdu hodilo, aby ten náš svišť fungoval sám.

Pokud takovéto situace nechcete řešit televizí, tabletem nebo mobilem, tak Vám tento workshop pomůže, jak to zařídit,
abyste mohli v klidu udělat co potřebujete, zatímco je Vaše dítě zabavené svou vlastní činností.

Na tomto semináři se dozvíte a naučíte

 • jak uspokojit dětskou potřebu, aby Vás dítě chvíli „nepotřebovalo“
 • co děti kromě Vás jako rodiče potřebují
 • jak poznáte, co Vaše dítě chce a jaké konkrétní činnosti by ho mohly zaujmout a rozvíjet
 • co a jak připravit, aby se dítě dokázalo zabavit „samo“
 • některé aktivity si vyzkoušíte na vlastní kůži a zažijete si ten pocit a možná i radost z poznání, kterou zažívají i Vaše děti

Některé „hračky“, které si osaháte, budete umět doma jednoduše a nízkonákladově vyrobit a některé můžete zakoupit na místě za zvýhodněnou cenu.

Čtvrtek 30.5. od 18.00 do 20.30 hod. Cena: 490,- Kč
Účast je bez dětí.

Jako bonus obdržíte návody na výrobu i využití aktivit, které lze doma připravit.

Čtvrtek 30.5. od 18.00 hod

Seminář pro učitele angličtiny - Joyful English

Zážitkový seminář je určen jak pro nové, tak i stávající lektory Angličtiny, kteří chtějí učit přirozenou, zážitkovou a hravou metodou, nebo se chtějí zdokonalit ve své práci s dětmi.
Joyful English je výukový program pro předškolní děti a mladší školáky, ve kterém jsou využívány prvky Montessori pedagogiky.

Termín:   Pátek 14.6.-  sobota 15.6.2019 –  Liberec

Témata:

 • vhled do Montessori pedagogiky a jejích principů
 • přístup k dětem daného věku
 • jak připravit prostředí tak, aby děti mohly využívat a rozvíjet své intuitivní myšlení
 • jaké hry a aktivity připravit a vzbudit v dětech zájem
 • jak pracovat se skupinkou 5 – 7 dětí tak, aby byly aktivní po celo dobu programu
 • jak děti motivovat a efektivně vést při hravém objevování angličtiny, jako druhého jazyka
 • práce s didaktickým materiálem a pomůckami
 • závěrečná diskuze

Během kurzu se účastníci podrobně seznámí s didaktickým materiálem a získají i praktické rady a informace ke kurzům s dětmi.

Lektor pro teoretickou i praktickou část : Jitka Tužová

Počet účastníků: 8 – 10 osob (účastníci obdrží osvědčení)

Cena: 2700,- Kč (zahrnuje seminář pro jednoho lektora a výukové materiály).

Záloha 700,- Kč : č. účtu 2701045200/2010, do poznámky pro příjemce uveďte „jméno a JE“
Doplatek: 2000,- Kč týden před zahájením kurzu na účet, nebo v hotovosti na místě před zahájením semináře.

Seminář má časovou dotaci 10 hodin (pátek 16.00 – 19.00 hod a sobota 9.00 – 16.00 hod).

Zároveň s certifikátem získáváte i licenci na výuku JE s možností zakoupení JE materiálů pro děti.

Více o Joyful English

Jak mluvit s dětmi, aby nás poslouchaly

„Komunikace nejsou jen slova.“ Děti jsou inteligentní a vnímavá stvoření a stejně jako my dospělí, potřebují cítit, že jsou přijímány se vším, co k nim patří.
My rodiče, učitelé, lektoři, chceme být dětem oporou, chceme je rozvíjet a vychovat z nich šťastné bytosti. Podstatná část našeho úkolu spočívá v komunikaci, která se s věkem dítěte vyvíjí.

Hlavní body semináře

 • Naše emoce
 • Naslouchání – buďte dítěti pozitivním koučem
 • Formy komunikace – verbální, neverbální
 • Jak se naše komunikace vyvýjí s dítětem / Jak se dítě vyvíjí s naší komunikací

Září 2019 od 18.00 do 20.00 hod. Cena: 400,- Kč
Účast je bez dětí.

Chcete uspořádat seminář ve vaší školce, škole či mateřském centru ve vaší lokalitě ?