Rodičovství a výchova dětí je z velké části intuitivní záležitost. Je to cesta, kterou máte uvnitř sebe. Jen ji objevit a jít po ní.

Vyhovuje Vám více osobní kontakt, nebo sdílení s ostatními? Pojďme se společně setkat na seminářích, které jsem pro Vás připravila na základě svých získaných znalostí a mnohaletých zkušeností.

Veřejné kurzy a semináře pro rodiče i pedagogy probíhají ve vzdělávacím centru Život hrou v Liberci.

Chcete uspořádat seminář ve vaší školce, škole či mateřském centru ve vaší lokalitě ?

Přirozená výchova - Montessori

Spolu s účastníky budeme hledat cestu přirozené výchovy a využijeme poznatků a zkušeností M.Montessori.
‚Dítě je tvůrcem sebe sama‘ – dítě se vyvíjí v kontaktu s okolním prostředím, ale samo si určuje, jak a které podněty ovlivní jeho jednání.
Jak být dítěti rodičem – průvodcem s citem a porozuměním.

Hlavní body semináře:

 • Proč Montessori jako přirozená výchova – hlavní zásady
 • Celostní charakteristika dětství
 • Co dítě od nás rodičů potřebuje
 • Jak být dítěti lepším průvodcem

Ve čtvrtek 14.2.2019 od 18.00 do 20.00 hod. Cena: 300,- Kč
Účast je bez dětí.

Jak vést děti k samostatnosti

My dospělí chceme a máme potřebu dětem pomáhat. To je přirozené. Ale je naše „pomoc“ vždy to, co děti právě potřebují?
Nechte děti, aby vlastními silami a svým tempem získávaly nové vědomosti a dovednosti a to se vším, co k tomu patří.
Pomozte dětem, aby to dokázaly samy.

Hlavní body semináře

 • Já rodič/učitel – respektuji dítě, ale i sebe
 • Každý věk má svá specifika
 • Jak dítě podporovat a rozvíjet jeho potenciál
 • Dovolme dětem zažít úspěch

V úterý 12.3.2019 od 18.00 do 20.00 hod. Cena: 300,- Kč
Účast je bez dětí.

Jak mluvit s dětmi, aby nás poslouchaly

„Komunikace nejsou jen slova.“ Děti jsou inteligentní a vnímavá stvoření a stejně jako my dospělí, potřebují cítit, že jsou přijímány se vším, co k nim patří.
My rodiče, učitelé, lektoři, chceme být dětem oporou, chceme je rozvíjet a vychovat z nich šťastné bytosti. Podstatná část našeho úkolu spočívá v komunikaci, která se s věkem dítěte vyvíjí.

Hlavní body semináře

 • Naše emoce
 • Naslouchání – buďte dítěti pozitivním koučem
 • Formy komunikace – verbální, neverbální
 • Jak se naše komunikace vyvýjí s dítětem / Jak se dítě vyvíjí s naší komunikací

Ve čtvrtek 11.4.2019 od 18.00 do 20.00 hod. Cena: 300,- Kč
Účast je bez dětí.

Jak s dětmi nastavovat pravidla

Pravidla jsou živá záležitost a je třeba je s vývojem dítěte měnit a přizpůsobovat. Již 16 let se svými i dalšími dětmi „trénuji“ nastavování pravidel. Přijďte si poslechnout, co by Vám mohlo fungovat.

V rámci semináře jsem pro vás připravila malý experiment, kterého se můžete, ale nemusíte zúčastnit

Hlavní body semináře:

 • proč nestačí být dítěti pouze dobrým vzorem
 • kde všude pravidla jsou
 • proč děti pravidla potřebují
 • pravidla úměrná věku dítěte a jak je nastavovat

Ve  čtvrtek 16.5.2019 od 18.00 do 20.00 hod. Cena: 300,- Kč
Účast je bez dětí

Seminář pro učitele angličtiny - Joyful English

Zážitkový seminář je určen jak pro nové, tak i stávající lektory Angličtiny, kteří chtějí učit přirozenou, zážitkovou a hravou metodou, nebo se chtějí zdokonalit ve své práci s dětmi.
Joyful English je výukový program pro předškolní děti a mladší školáky, ve kterém jsou využívány prvky Montessori pedagogiky.

Termín:   Pátek 14.6.-  sobota 15.6.2019 –  Liberec

Témata:

 • vhled do Montessori pedagogiky a jejích principů
 • přístup k dětem daného věku
 • jak připravit prostředí tak, aby děti mohly využívat a rozvíjet své intuitivní myšlení
 • jaké hry a aktivity připravit a vzbudit v dětech zájem
 • jak pracovat se skupinkou 5 – 7 dětí tak, aby byly aktivní po celo dobu programu
 • jak děti motivovat a efektivně vést při hravém objevování angličtiny, jako druhého jazyka
 • práce s didaktickým materiálem a pomůckami
 • závěrečná diskuze

Během kurzu se účastníci podrobně seznámí s didaktickým materiálem a získají i praktické rady a informace ke kurzům s dětmi.

Lektor pro teoretickou i praktickou část : Jitka Tužová

Počet účastníků: 8 – 10 osob (účastníci obdrží osvědčení)

Cena: 2700,- Kč (zahrnuje seminář pro jednoho lektora a výukové materiály).

Záloha 700,- Kč : č. účtu 2701045200/2010, do poznámky pro příjemce uveďte „jméno a JE“
Doplatek: 2000,- Kč týden před zahájením kurzu na účet, nebo v hotovosti na místě před zahájením semináře.

Seminář má časovou dotaci 10 hodin (pátek 16.00 – 19.00 hod a sobota 9.00 – 16.00 hod).

Zároveň s certifikátem získáváte i licenci na výuku JE s možností zakoupení JE materiálů pro děti.

Více o Joyful English