Řešíte nějaký nesoulad s dítětem?  Nejte si jistí, jak celou situaci uchopit?

Snažíte se, jak nejlépe umíte a stále narážíte?

Individuální konzultace pro Vás může být cesta k řešení.

Pro koho?

Pro rodiče, učitele, vychovatele a všechny, kteří jsou v kontaktu s dětmi a kteří chtějí:

 • prohloubit porozumění dětským potřebám a celkově zlepšit svůj vztah s dětmi
 • vychovat samostatné, zodpovědné a respektující osobnosti
 • zaměřit se na pozitivní vlastnosti a rozvíjet potenciál a silné stránky svých dětí
 • podpořit svůj osobní rozvoj, naplnění jako rodiče a šťastné rodinné soužití
 • chtějí mít více radosti ze svého povolání (učitelé/ vychovatelé) a zažívat úspěchy spolu s dětmi

 

Jak probíhá konzultace?

 • Společně se podíváme na danou situaci a možné příčiny jejího vzniku.
 • Hledáme a nacházíme řešení, která Vám mohou pomoci.
 • Setkání probíhá osobně nebo on-line.
 • Setkání trvá 60 nebo 90 min.
 • Počet setkání a frekvenci si klient určuje dle své potřeby.

 

V čem mi konzultace může pomoci?

 • V nalezení řešení déletrvajícího nesouladu.
 • Ve zlepšení komunikace s dítětem.
 • V efektivnějším nastavování pravidel.
 • V přípravě prostředí, které dítě rozvíjí.
 • V předávání zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí.
 • V celkovém zlepšení vztahu s dětmi.

 

Co mi ještě konzultace může přinést?

 • poznání sebe sama
 • nadhled, porozumění a nalezení vlastního řešení situace
 • uvolnění
 • radost do společného života

 

Cena

 • Cena za jednotlivé setkání je od 600,Kč. (Nejsem plátce DPH)
 • Setkání trvají 60 nebo 90 minut, dle vzájemné dohody.
 • Platbu za služby lze hradit hotově nebo převodem na účet na základě vystavené faktury.

Již 16 let pracuji s dětmi. Své zkušenosti sdílím s rodiči na seminářích a na konzultacích. Společně se učíme respektujícímu přístupu, komunikaci, nastavování pravidel a moha dalším dovednostem v oblasti přirozené výchovy.

Získejte takovou podporu, kterou potřebujete