Při své práci mám otevřené srdce. Klientovi věnuji plnou pozornost, naslouchám mu a vnímám jeho potřeby. Nehodnotím, neradím, udržuji si nadhled a to nám pomáhá společně s klientem otevírat i těžké situace života a nalézat odpovědi na vyřčené a nevyřčené otázky.

Životní koučink

Pro koho?

Pro dospělé i dospívající, kteří chtějí, nebo potřebují:

 • udělat přehled ve svém životě
 • učinit životní rozhodnutí
 • odstranit svou nespokojenost
 • najít a rozvíjet svůj potenciál
 • dlouhodobě pracovat na svém osobním rozvoji.

 

Koučování vám může přinést:

 • poznání sebe sama
 • náhled, porozumění a nalezení vlastního řešení situace
 • zdolat strach a vnitřní pochybnosti
 • zvýšit sebedůveru
 • odstranit stres
 • sladění osobního a pracovního života – Work-life balance

 

Efektivitu koučování podpoříte, když:

 • přijímáte odpovědnost za svůj život
 • naleznete motivaci a máte energii změnu učinit
 • jste ochotný/á zkoušet nové věci a rozvíjet svůj potenciál

 

Jak koučink probíhá?

 • Sezení trvají 60 nebo 90 minut a probíhají po cca 1 – 2 týdnech.
 • Koučovací proces obvykle trvá delší dobu, v rozsahu 3 až 5 setkání.
 • Stanovené cíle na počátku koučování se s postupným uvědomováním si situace mohou měnit.
 • Na závěr probíhá shrnutí naší spolupráce. V případě zájmu klienta je možné stanovit další cíle a v koučování pokračovat.
 • Celý proces probíhá za jasných a předem dohodnutých podmínek.

 

Cena

 • Cena za jednotlivé setkání je od 1.000,Kč. (Nejsem plátce DPH).
 • Setkání trvají 60 nebo 90 minut, dle vzájemné dohody.
 • Celkovou délku spolupráce si s klientem určujeme na počátku a počet a frekvence setkání je součástí naší dohody.
 • Doporučuji minimálně 3 setkání po cca 2 týdnech, dle možností klienta.
 • Platbu za služby lze hradit hotově nebo převodem na účet na základě vystavené faktury.