Zakládají se nové a nové „alternativní“ školy a zařízení, což je velmi dobře a všem moc fandím.
V Montessori prostředí se pohybuji již 13 let a sama jsem si založením a provozem Montessori MŠ a ZŠ prošla. Vím, co obnáší zápis do registru škol a školských zařízení, vybavení připraveného prostředí, shánění kvalitních pedagogů a lektorů, práce s dětmi, vedení týmu apod.

Službami, které v této sekci nabízím, chci podpořit další rozvoj alternativních zařízení.

Pro koho?

Pro zakladatele a provozovatele MŠ, ZŠ a mateřských center, kteří potřebují a chtějí:

 • nastartovat své podnikání v oblasti vzdělávání
 • nastavit podmínky a pravidla vyhovující všem zúčastněným stranám
 • jasně si specifikovat vize a cíle
 • najít více energie pro svůj tým atd.

Pro učitele a lektory, kteří chtějí:

 • vyřešit náročné situace
 • rozvíjet svou kreativitu
 • rozvíjet své komunikační dovednosti
 • odstranit svou nespokojenost, únavu

 

Služby

 • Koučink pro učitele, provozovatele, které podporuji v komunikačních dovednostech, v nácviku reflexe, v práci v týmu a zabránění „vyhoření“
 • Mentoring se zaměřením na Montessori pedagogiku
 • Supervize v Montessori prostředí, které jsou dobrou zpětnou vazbou pro jednotlivce i celý tým. Supervize není poukazování na nedostatky. Jde většinou o ucelený pohled na situaci a dění ve třídě.

 

Cena

dle dohody.