Při své práci věnuji klientovi plnou pozornost, naslouchám mu a vnímám jeho potřeby. Nehodnotím, neradím, udržuji si nadhled a to nám pomáhá společně s klientem nalézat odpovědi na vyřčené i nevyřčené otázky.

Business koučink

Pro koho?

Pro manažery, majitele malých a středních firem, OSVČ, kteří chtějí, nebo potřebují:

 • vyřešit náročné situace
 • odstranit svou nespokojenost, stereotyp v pracovním prostředí
 • najít a rozvíjet svůj i firemní potenciál
 • dlouhodobě pracovat na svém osobním rozvoji

 

Jak koučink probíhá.

 • Koučování probíhá dle předem stanovených podmínek a v rámci stanovených cílů.
 • Časový rozsah a frekvence jsou domlouvány individuálně.
 • Koučovací setkání obvykle trvá 60 minut, ideálně 3 až 5 setkání v sedmidenních nebo 14-ti denních intervalech.
 • Na závěr probíhá shrnutí naší spolupráce. V případě zájmu klienta je možné stanovit další cíle a v koučovacím procesu pokračovat.

 

Co Vám koučování může přinést

 • nadhled, porozumění situace
 • nová řešení
 • motivaci a spokojenost
 • rozhodnutí a realizaci změn
 • využití všech možností Vašeho talentu
 • sladění osobního a pracovního života – Work-life balance

 

Efektivitu koučování podpoříte, když:

 • přijímáte odpovědnost za svůj život
 • naleznete motivaci a máte energii změnu učinit
 • jste ochotný/á zkoušet nové věci a rozvíjet svůj potenciál

 

Cena

 • Cena za jednotlivé setkání je od 1.000,Kč. (Nejsem plátce DPH).
 • Setkání trvají 60 nebo 90 minut, dle vzájemné dohody.
 • Celkovou délku spolupráce si s klientem určujeme na počátku a počet a frekvence setkání je součástí naší dohody.
 • Platbu za služby lze hradit hotově nebo převodem na účet na základě vystavené faktury.