Co je koučink

Je to v zásadě jednoduchý proces, který vyžaduje otevřenost a disciplínu. Je to forma rozhovoru, kdy kouč volí vhodné otázky a tím vede koučovaného k uvědomění si situce a k získání nadhledu. Koučování je rovněž proces osobního rozvoje, který podporuje dosahování stanovených cílů v osobním nebo profesním životě koučovaného.

Při koučování využívám Gestalt přístup, tedy vnímám klienta jako celek, se všemi jeho emocemi, pocity i úvahami. V mé nabídce naleznete životní koučink a business koučink.

Kdo je kouč

Kouč je průvodce, který neradí ani nehodnotí. Kouč Vám pomáhá vidět situaci ze širší perspektivy.
Během koučovacího rozhovoru Vás kouč vede k uvědomění si všech souvislostí, zmapování možných rizik a k nalezení možností vlastního řešení.

Profesionální kouč vám zajišťuje bezpečné prostředí a při své práci dodržuje etický kodex, který je popsán v ICF (International Coach Federation) standardech etického chování.

Co znamená Gestalt přístup

Gestalt přístup je založen na přítomnosti a přítomném prožívání.

V přítomném okamžiku jsme schopni převzít zodpovědnost za naše reakce a jednání. Být plně teď a tady nám dává energii a odvahu žít život naplno. Proto Gestalt kouč vnímá partnera jako odpovědnou bytost a hledá s ním co možná nejživější kontakt. Tvořivým způsobem spolu s klientem prozkoumávají situaci, důležitá témata a možné zdroje.

Klient se učí vnímat sám sebe a svou aktuální situaci.

Co je mentoring

Mentoring slouží k rozvoji lidí nejen po profesní stránce. Je to proces, ve kterém panuje stav důvěry a otevřeného jednání mezi dvěma bytostmi.

Mentor je odborník na vybranou oblast, který předává své zkušenosti a znalosti a působí jako průvodce menteeho v dané oblasti. Je výhodou, když mentor ovládá koučovací dovednosti. Mentor zajišťuje menteemu bezpečné prostředí, zachovává mlčenlivost a dodržuje etické zásady.

Mentee je člověk, který se chce učit a nechat se vést mentorem. Mentee na sobě pracuje a plní vytyčené úkoly.